Niels har været ejerleder i 17 år og har aldrig rigtig interesseret sig for økonomi. Da han kontaktede mig, stod han med et underskud på 1,3 millioner og kunne ikke forstå det, for der var godt gang i forretningen, og alle havde travlt.

Niels og jeg startede med at sætte os ned og gennemgå hele hans virksomhed. Ikke bare regnskabstallene men også hvad der lå bag dem. Vi kiggede på sammenhæng mellem fakturerbare timer, udgifter, kundeopgaver, bemanding mv. Vi lagde også et budget, indførte månedlig afrapportering og i fællesskab, fik vi vendt skuden. Allerede året efter kunne Niels’ virksomhed præsentere et regnskab med plus på bundlinjen og 1,4 millioner i overskud.

Niels fortæller her, hvad min rådgivning har betydet for ham som ejerleder og for driften af hans virksomhed.

Hvorfor havde du i første omgang behov for en rådgiver?

Jeg stod pludselig med et stort underskud og kunne ikke forstå hvorfor? Vi havde jo travlt og lavede en masse arbejde. Jeg er dygtig til at lede mennesker men ikke så god til at forstå økonomi – og slet ikke når det kommer fra en revisor. Jeg søgte en, der kunne forklare mig, hvilke ”håndtag” og ”knapper” jeg kan dreje på og hvilken effekt, det havde for mit firma.

Hvilke forandringer er fulgt med en rådgiver som Helle?

Da Helle gennemgik mit regnskab, fandt hun ud af, at virksomhedens ’hoved’ var blevet for stort. Jeg havde simpelthen for mange administrative medarbejdere. Hun fik mig til at indse, at jeg skulle skære ned på den administrative afdeling og fokusere mere på de opgaver, vi er rigtig gode til og hvor, vi tjener penge. Hun strammede også op på vores debitorinddrivelse og sørgede for, at vores likviditet blev bedre. Nå ja, og så fandt hun lige 400.000, som var betalt for meget i moms. Det var nærmest det første, hun fik øje på – og det er ret typisk for Helle. Hun har sådan et røntgenblik, der ser ALT – alle detaljerne og har samtidig et virkelig godt overblik. Men hendes helt store bedrift er, at jeg nu kan forstå økonomi. Hun kan oversætte tallene for mig, så jeg kan sætte dem i relation til hverdagen i virksomheden.

 

”Jeg er gået fra et underskud på 1,3 millioner til et overskud på 1,4 millioner – og det på et år! Det må siges at være en turnover, der kan ses!”

Niels, Administrerende direktør i en mellemstor virksomhed

 

Hvordan har samarbejdet med Helle påvirket din egen tilgang til økonomi og virksomhedsledelse?

Før kunne jeg ikke lide administration. Nu har jeg lært, at det er nødvendigt, og Helle har fået mig til at forstå økonomi. Da Helle var kommet med om bord, satte vi os ned og lavede et budget sammen. Det var nyt for mig. Herefter leverede jeg nøgletal en gang om måneden hele året igennem – og det gør jeg stadigvæk. Nu kan jeg året rundt følge med i virksomhedens resultater, og det har givet mig ro i maven og overblik.

Hun har også hjulpet mig med at skemalægge tidspunkter, hvor jeg skal bruge tid sammen med bogholderen. Det hjælper mig til at få lavet ’alt det kedelige’ med økonomi. Men det er også blevet nemmere for mig, fordi hun har lavet et system, så selv en ikke-økonomikyndig som mig kan være med. Hun kan også forklare mig, hvad dækningsbidrag er, så jeg forstår det ift. den daglige drift. Hun nøjes ikke, som en bogholder, med at sige, at dækningsbidraget skal være bedre, men forklarer mig også, hvilke ”knapper” jeg kan dreje på for at få det til at ske.

 

”Før tænkte jeg, at hvis bare mine folk var ude 8 timer om dagen, så tjente vi penge. Men timetal siger ikke det hele, for de skal jo også være fakturerbare, og det var Helle, der for alvor åbnede mine øjne for den sammenhæng.”

Niels, Administrerende direktør i en mellemstor virksomhed

 

Hvordan bruger du Helle i dag?

Vi har holdt fast i den månedlige afrapportering, og hun er med ind over, når der skal laves budget og årsregnskab. Hun er også min translatør, når der er møde med revisor og bank. Hun kan nemlig omsætte deres tal og sprog til noget, jeg kan forstå. Men hun er også blevet en uvurderlig sparringspartner, som jeg f.eks. vender mine tanker om et fremtidigt generationsskifte med.

Kæmper du med det årlige budget, eller måske synes du, det er spild af tid? Læs med her og bliv inspireret til at lægge et budget, som du kan bruge til meget mere end det årlige regnskabsmøde med revisoren eller banken.

Kan du ikke forstå, hvad din revisor siger? Lær at tale samme sprog her.

Hvis du vil løfte dig selv og din virksomhed videre, er der tre konkrete områder, hvor du med stor succes kan sætte ind. Lær hvilke her.

Som ejerleder er du på en evig udviklingsrejse med din virksomhed. Og det er ikke økonomien alene, der sætter kursen. Jesper og Christina blev partnere i 2020 og driver i dag Styrkeleder – en succesfuld konsulentvirksomhed inden for ledelse og medarbejderudvikling. Fundamentet til virksomheden blev grundlagt otte år forinden, og jeg har været med som rådgiver helt fra begyndelsen.

Da Jesper startede som selvstændig, hjalp jeg ham med at komme godt fra start, og vi fik dengang sammen opbygget et solidt fundament for hans forretning. I dag er jeg sparringspartner for både ham og Christina og kommer i min rådgivning hele vejen rundt om virksomheden.

Om Styrkeleder

Konsulentvirksomheden Styrkeleder består af Jesper og Christina, som har haft virksomhed sammen siden 2020. Styrkeleder udbyder både foredrag, kursus, uddannelse og coachingforløb med afsæt i metoden styrkeledelse. Et koncept der bygger på styrkebaseret og anerkendende ledelse. Læs mere om Styrkeleder her.

Jesper og Christina sætter her ord på den rejse, vi er på sammen og fortæller, hvordan de har fundet en måde at bruge mig på, som passer til deres virksomhed og parløb som partnere.

Hvornår og hvordan lærte I Helle at kende?

”Vi har drevet virksomhed sammen i snart to år, men Jesper har kendt Helle siden, han startede op som selvstændig for otte år siden,” fortæller Christina og suppleres af Jesper. ”Helle var på mange måder katalysator for, at jeg overhovedet turde tage springet dengang. Vi mødte hinanden på en coachuddannelse, og det var hende, der gav mig det sidste kærlige skub og troen på, at det med at være selvstændig, det var det rigtige for mig. Hun hjalp mig i gang med forretningsstrukturen og fik lagt de administrative grundsten i min virksomhed, men mindst lige så vigtigt, så var hun både med til at motivere og inspirere mig til at køre på som selvstændig og udvikle min forretning op gennem årene.”

Hvilke typer opgaver har Helle hjulpet jer med gennem tiden?

”Der skete en del ændringer, da Christina og jeg blev partnere, og den forretningsudvikling og omstrukturering var Helle en stor del af. Hun er jo fænomenal til at se mennesker, så hun var meget skarp på, hvordan Christina og jeg bedst komplimenterer hinanden og hvordan vi får vores personligheder og faglige kompetencer i spil,” fortæller Jesper. ”Ja, det er jo så meget Helles styrke som rådgiver,” supplerer Christina og fortsætter: ”Hun ser jo ikke bare tal og bundlinje i en forretning, men har hele tiden menneskene i virksomheden med i sin betragtning og rådgivning. Så når vores virksomhed udvikler sig, og det gør den jo hele tiden, og vi vokser med, så bruger vi Helle til at støtte os i den proces. Hun er en tredjepart, vi trækker ind og sparrer med på forretningsudvikling.” 

Hvordan bruger I Helle som rådgiver i dag?

Da jeg kom ind i virksomheden og bl.a. fik ansvaret for den administrative del, så var det Helle, der oplærte mig i virksomhedens opbygning og drift. Jeg bruger hende stadig på økonomien, når der er noget, der udfordrer. Det kan være moms, der driller eller et budget, der kræver et par ekstra øjne, men vi bruger hende primært til at udvikle, både os selv og virksomheden. Og der er Helle jo helt unik! Hun kan både give sparring på det strategiske og det operationelle plan – og ikke nok med, at hun bevæger sig på de mange forskellige niveauer, hun bevæger sig også med en lethed, som er helt utrolig,” siger Christina og uddyber: ”Det betyder også, at vi bruger hende som sparringspartner på mange forskellige måder. Man kan sige at i dag er Helles sparring 20% økonomi og 80% alt det andet.”

”Vi står f.eks. inden så længe og skal ændre på vores virksomhedsstruktur, og her er det trygt at have Helle med på sidelinjen,” fortæller Jesper og fortsætter: ”Det gælder både det tekniske omkring selskabskonstruktioner, men også hvilken indflydelse det får på dagligdagen i vores virksomhed,” forklarer han og suppleres af Christina: ”Dengang vi blev ramt af nedlukningen, ligesom mange andre, så var det Helle, der fik ro på og fik os motiveret til at bruge tiden fornuftigt og udnytte situationen til vores fordel. Hun udfordrede os til at se nærmere på vores forretningskoncept og de potentialer, der var uforløste – og det var faktisk lige præcis det, der var med til at løfte vores virksomhed videre til næste niveau efter nedlukningen.” 

Hvornår eller hvilke typer af situationer får jer til at tage fat i Helle i dag?

”Det kan sådan set være alt fra noget mindre regnskabsteknisk og så til de der helt store beslutninger, som har enorme konsekvenser for fremtiden,” fortæller Jesper og uddyber: For noget tid siden gik vi i dialog med en anden virksomhed om noget samarbejde og muligheder for fusion, og her tog vi fat i Helle. Hun ser ikke bare på, hvad det vil få af betydning for økonomi, virksomhedsstruktur, branding osv. men hun går helt tæt på klingen og spørg også ind til, hvad det vil betyde for vores arbejdsglæde ved en fusion eller et opkøb – og det er jo rådgivning HELE vejen rundt.”

Hvad karakteriserer Helle og den måde, hun rådgiver på?

”Helle er hjerte og hjerne, så enkelt kan det faktisk siges,” udbryder Christina og fortsætter: ”Hun er så utrolig nærværende og altid til stede. Man kan bare mærke, at hun ser det menneske, hun sidder overfor.” Jesper supplerer: ”Hun giver os tryghed ift. vores forretning, og sådan har det været lige siden, jeg mødte Helle og startede ud som selvstændig. Hun gav mig netop den ro i maven og tillid, der skulle til for, at jeg turde vove pelsen. Og sådan er det stadig.” 

Vil du gerne blive endnu bedre til at bruge dig selv bedst muligt som ejerleder?

Gode ledere kan have meget forskellige evner og talenter – det er bevidstheden om talenterne og brugen af dem, som skaber gode ledere. Læs med her og få gode råd til, hvordan du kan blive den bedste udgave af dig selv som ejerleder.

Vokser din virksomhed og bevæger du dig fra dygtig erhvervsdrivende (hverdagsleder) til en professionel virksomhedsejer (retningsskaber)?

Hvis du vil løfte dig selv og din virksomhed videre, så er der tre konkrete områder, hvor du med stor succes kan sætte ind. Få dem her og bliv inspireret til din udvikling fra dygtig erhvervsdrivende til professionel virksomhedsejer.

Skal du udvikle din forretning og mangler en sparringspartner, som både kan hjælpe dig med strategi og som samtidig forstår din praktiske virkelighed?

Du velkommen til at kontakte mig for en gratis og uforpligtende samtale. Book samtalen her.

Rikke Struve er pårørende-ekspert og foredragsholder. Og så er hun stifter af Pårørendeklubben – et digitalt fællesskab for pårørende på tværs af diagnoser. Når du som Rikke er ene om at drive virksomhed, er der ikke lige en medarbejder at sende opgaver videre til, når der er travlt. Heller ikke hvis opgaverne ligger uden for egne kompetencer… Og hvad gør du så?

I mit arbejde med Rikke er talenttesten TT38, som Rikke fik foretaget ret tidligt i vores forløb, blevet et kompas, som vi ofte bruger til at styre efter. Det gør det meget nemmere at tale om de forskellige udfordringer og muligheder, Rikke møder som solo selvstændig. Samtidig gør det også udfordringerne lettere at løse. Talenttesten er blevet et fælles sprog, vi bruger, både når der skal snakkes drift, strategi, udvikling og trivsel.

 Om Rikke Struve og Pårørendeklubben

Rikke Struve er mastercoach og mentor og har arbejdet med pårørende siden 2006. Hun rådgiver, holder foredrag og workshops og uddanner også pårørendementorer. Hendes arbejde er målrettet brobygning mellem pårørende, ‘systemet’ og virksomheder. Læs mere om Rikke Struves virksomhed her.

Rikke Struve er også stifter af Pårørendeklubben – et fællesskab for pårørende på tværs af diagnoser.

Rikke kalder mig for hendes businessmentor, og her fortæller hun i et interview, hvad hun mener med det, og hvordan hun har fundet en måde at bruge mig på som sparringspartner i hendes virksomhed…

  • Hvordan lærte du Helle at kende?

Jeg mødte Helle i et futuristnetværk og lærte hende nærmere at kende i forbindelse med et efterfølgende bestyrelsesarrangement, hvor vi skulle køre sammen. Med det samme ’klikkede’ vi, og hun kom fra starten til at fungere som min personlige businessmentor. Helle har en helhedsorienteret tilgang, som er noget helt særligt ­– jeg behøver ikke fem forskellige rådgivere, jeg har Helle. Hun kan det hele og kender til virksomhedsdrift på alle niveauer. Hun er min businessmentor.

  • Hvad har Helle hjulpet dig med som virksomhedsejer?

Helle har gennem tiden både rådgivet mig om, hvordan jeg bygger min forretning, sat mig i forbindelse med den rette revisorbistand og hjulpet mig med at forretningsudvikle. Hun er god til at se hele forretningen, når hun rådgiver. Og hun ser også mig som menneske. Helle har sit udspring i økonomi, og det er hun virkelig skarp på. Men det er hendes talent for at arbejde med mennesker, som gør hende til en virkelig god businessmentor for mig. Helle kan få mig til at tænke ud af boksen og skubber mig gerne helt ud til kanten, når der skal træffes beslutninger.

  • Hvilke forandringer er fulgt med en rådgiver som Helle?

Jeg er normalt sådan en kan-alting-selv type, så Helle får mig hurtigt tilbage på sporet, hvis jeg kører derudad med noget, som jeg ikke skal bruge mine kræfter på. Hun får mig lige hevet tilbage og sat lys på – også det lange lys – så jeg igen får overblikket. Hun er god til at sætte nogle konkrete fremtidsperspektiver op og f.eks. italesætte, hvor jeg fører mig selv og min virksomhed hen, hvis jeg vælger én vej fremfor en anden. Det er en øvelse, der er svær at lave med sig selv, og den fungerer meget bedre sammen med Helle, der i dag kender både mig og min virksomhed rigtig godt.

  • Hvordan bruger du Helle som rådgiver?

Nogen tid efter at jeg havde mødt Helle, tog jeg en TT38 talenttest igennem hende. Jeg havde taget samme type test seks år tidligere, så det var lidt sjovt at tage den igen, men den kom ud med stort set samme resultat. Der var kun rykket lidt rundt på hierarkiet af mine talenter, så TT38 er ret overbevisende. Talenttesten er blevet et fælles udgangspunkt for os, når Helle rådgiver og noget, vi ofte snakker ud fra. Hun er virkelig god til at forklare det med toptalenter og genizone, og også til at bruge det i konkrete situationer. Så hvis jeg f.eks. er på vej ud ad en tangent med nogle opgaver, som knytter sig til de talenter, der ligger i bunden, minder hun mig lige om, at det dræner mig, hvis jeg har mange af den type opgaver. Jeg kan jo ikke helt undgå dem, men der skal være en balance, og den er hun god til at holde fokus på.

  • Hvad karakteriserer Helle og den måde, hun rådgiver på?

Helle er autentisk, og hun er direkte på en kærlig og omsorgsfuld måde. Hun omfavner både virksomheden og mennesket. Hendes direkte facon gør, at hun også er god til at sige de ting, man måske ikke lige har lyst til at høre, men som er nødvendige, og hun gør det på en god og kærlig måde, fordi hun har føling med, hvem man er som menneske, og hvad der skal til for at motivere lige præcis dig. 

 

Vil du gerne blive endnu bedre til at bruge dig selv bedst muligt som ejerleder?

Gode ledere kan have meget forskellige evner og talenter – det er måden, de bruger deres talenter på, som gør dem til gode ledere. Læs med her og få gode råd til, hvordan du kan blive den bedste udgave af dig selv som ejerleder.

Kender du dine toptalenter?

Jeg er certificeret i TalentTest TT38 og bruger den i mit arbejde som rådgiver og virksomhedskonsulent. Hvis du gerne vil have rådgivning om, hvordan du kan bruge testen i din hverdag som ejerleder eller til medarbejderudvikling, så kontakt mig gerne for en uforpligtende snak.

Skal du udvikle din forretning og mangler en sparringspartner, som både kan hjælpe dig med strategi og samtidig forstår din praktiske virkelighed?

Du velkommen til at kontakte mig for en gratis og uforpligtende samtale. Book samtalen her.