Kasper er administrerede direktør i et kreativt bureau, og motivationen for ham og hans to virksomhedspartnere vokser ikke op fra et Excel-ark. Men det økonomiske overblik har banet vejen for kreativ frihed.

Det er langt fra altid drømmen om at blive virksomhedsejer, der fører til netop den rolle. I langt de fleste tilfælde starter det et helt andet sted. Det kan være faglige ambitioner eller et særligt talent, der gør, at man lige pludselig sidder med ansvar for medarbejdere, lønudbetalinger, momsregnskab og budgetter.

Kreativt overskud med økonomioverblik

For Kasper og hans to virksomhedspartnere var det fælles ambitioner inden for mode og livsstilsbranchen, som førte til, at de stiftede et kreativt bureau sammen. Ingen af dem havde drevet virksomhed før – de havde primært arbejdet kreativt. Men i dag er regnskab og budgetter noget, som de tre ejere har fuldt ejerskab over og ansvar for.

Jeg har været rådgiver for Kasper og hans virksomhedspartnere siden begyndelsen. Her fortæller han om, hvordan vores samarbejde har udviklet sig, og hvorfor det har været afgørende for ham personligt med en virksomhedsrådgiver.

Hvad førte til, at Helle blev rådgiver for dig og dine to virksomhedspartnere?

”Jeg startede virksomhed op sammen med mine to partnere tilbage i 2019. Vi er et kreativt bureau og kommer alle tre fra magasinbranchen. Ingen af os havde drevet egen virksomhed før, så vi var ikke vant til at skulle forholde os til moms, årsregnskab, udbetaling af feriepenge og den slags. Nu skulle vi pludselig forholde os til det hele. Selvom jeg har en salgsbaggrund og har siddet med budgetter før, så var det at starte en virksomhed op fra bunden, og alle de ting, der følger med virksomhedsdrift helt nyt for mig.

Jeg kendte Helle på forhånd gennem min bedre halvdel, som har drevet virksomhed i mange år. Allerede fra begyndelsen hjalp Helle os med at få sat økonomien og det administrative skelet for virksomheden op og ret hurtigt blev hun også vores sparringspartner på det strategiske plan.”

Hvordan bruger I Helle som rådgiver i dag?

”1-2 gange om året mødes hele partnergruppen med Helle. Vi har typisk selv en agenda med nogle nedslagspunkter, som vi gerne vil drøfte med hende og så ser vi også altid på strategien sammen. Vi er stadig en ung virksomhed, så vi tager et år ad gangen, men alligevel oplever vi, at strategien skal justeres løbende og det bruger vi Helle til. Det kan være store ting ude i verden, som påvirker virksomheden, så som Corona, energikrise, krig og den slags, men det kan også være ift. nye kunder, hvor der pludselig åbner sig nogle muligheder, som vi gerne vil drøfte med hende.

Helle er virkelig god til at løfte vores beslutningsgrundlag til et højere refleksionsniveau, så vi ser virksomheden mere oppefra. Hun hjælper os med at se de enkelte typer af kundeopgaver, som en del af en større sammenhæng. Det kan helt konkret være i balancen mellem opgaver, der er gode for økonomien og opgaver, der har stor betydning for vores motivation. Der er jo ikke altid sammenhæng mellem de to parametre og det er ok, så længe vi er beviste om det og opmærksomme på, at der skal penge ind til at betale regninger og løn med. Det kan også være det her med at se på hele året, hvornår er der typisk travlt i vores branche og hvad kan vi fylde ind af opgaver i de perioder af året, hvor der er mindre travlt. Vi taler aldrig kun økonomi eller kun strategi, det er tæt forbundet.”

Hvornår eller hvilke typer af situationer får dig til at tage fat i Helle i dag?

”Jeg er den i ledelsesgruppen, der sidder med økonomien, så jeg bruger Helle løbende. Det kan være helt konkret til sparring på optimeringen af et bestemt projekt, hvor vi sammen aflæser projektøkonomien i E-conomic, og bruger den viden og det overblik til at balancere projektet ift. ressourcer og økonomi ­– hvordan prioriterer vi vores egen tid på projektet, hvor skal vi bruge underleverandører og hvor kan det ikke svare sig og den slags. Og så hjælper Helle mig med at oversætte det til de andre kreative i huset, så de valg vi træffer på de enkelte projekter og de økonomiske konsekvenser er synlige for os alle sammen.

Hun er ganske enkelt med til at gøre det tydeligt for os, hvordan beslutninger på de enkelte projekter og dagligdagen sætter aftryk på det overordnede plan. På den måde bliver det meget nemmere for os at tage snakken om, hvordan vi skal prioritere, fordi vi gør det på et oplyst grundlag.”

Hvad karakteriserer Helle og den måde hun rådgiver på?

”Helle er god til at skabe tillid. Allerede den første gang hun var med til et ledelsesmøde, så var der tillid ­– også selvom de andre ikke kendte Helle på forhånd, sådan som jeg gjorde. Tillid er enormt vigtigt, hvis vi også skal kunne vende de mere alvorlige ting, og kunne snakke om det, der ikke altid lige er så rart. Og det er faktisk også noget, der er meget karakteristisk for hende. Helle stiller de svære spørgsmål, men altid med et glimt i øjet. Vi ved godt, at hun mener det alvorligt, men hun spørger på en måde, så det ikke føles ubehageligt.

En anden ting, som er helt særligt for Helle er hendes blik for mennesker. Vi sidder tre i ledelsen og det er en styrke, fordi vi kommer til bordet med noget forskelligt. Helle var hurtig til at se, hvordan vi spiller sammen og hvordan vi bedst udnytter vores forskelligheder. Hun er virkelig skarp til at se, hvordan vi er skruet sammen og hvordan vores profiler fungerer sammen. Hun har både øje for vores styrker og svagheder og hun har blik for, hvad vi motiveres af. Hun er enorm god til at aflæse mennesker og de konstellationer, vi indgår i. Det betyder også, at hendes rådgivning ikke kun handler om økonomi, for hun er meget opmærksom på, at der også skal personlig motivation til for at drive en virksomhed.”

Hvad er dit bedste råd som virksomhedsejer?

”Få indsigt i din virksomhed! – og det er nok det helt store, som jeg personligt har fået ud af at arbejde sammen med Helle. Erkendelsen af, hvor vigtigt det er med en rådgiver eller mentor, når du driver virksomhed.

For mig har det betydet en kæmpe forskel – både ift. den daglige drift og i udvikling af virksomheden ­– men også for mig personligt ift. det økonomiske. Jeg har fået et overblik, som er helt uvurderligt. Det gør f.eks., at jeg bedre og hurtigere kan aflæse balancen mellem pengestrømme ind og ud og gennemskue, hvor det giver mening at bruge underleverandører og hvor det giver bedst mening, at vi selv løser opgaven. Det hjælper mig med at regne ud om det hænger sammen, aflæse hvad vi tjener penge på og hvilke opgaver vi ikke tjener så meget på, men som til gengæld motiverer os, og derfor har en anden værdi for virksomheden. Altså et overblik, som ikke kun handler om økonomi, men om hele virksomheden – og det har altså haft en enorm betydning, både for virksomheden og for mig i rollen som administrerende direktør.”

 

Har du lyst til at høre, hvordan jeg måske kan hjælpe dig til mere overblik over din virksomhed, er du velkommen til at kontakte mig på 6066 2765 eller kontakt@hellesvensson.dk

Som ejerleder er du på en evig udviklingsrejse med din virksomhed. Og det er ikke økonomien alene, der sætter kursen. Jesper og Christina blev partnere i 2020 og driver i dag Styrkeleder – en succesfuld konsulentvirksomhed inden for ledelse og medarbejderudvikling. Fundamentet til virksomheden blev grundlagt otte år forinden, og jeg har været med som rådgiver helt fra begyndelsen.

Da Jesper startede som selvstændig, hjalp jeg ham med at komme godt fra start, og vi fik dengang sammen opbygget et solidt fundament for hans forretning. I dag er jeg sparringspartner for både ham og Christina og kommer i min rådgivning hele vejen rundt om virksomheden.

Om Styrkeleder

Konsulentvirksomheden Styrkeleder består af Jesper og Christina, som har haft virksomhed sammen siden 2020. Styrkeleder udbyder både foredrag, kursus, uddannelse og coachingforløb med afsæt i metoden styrkeledelse. Et koncept der bygger på styrkebaseret og anerkendende ledelse. Læs mere om Styrkeleder her.

Jesper og Christina sætter her ord på den rejse, vi er på sammen og fortæller, hvordan de har fundet en måde at bruge mig på, som passer til deres virksomhed og parløb som partnere.

Hvornår og hvordan lærte I Helle at kende?

”Vi har drevet virksomhed sammen i snart to år, men Jesper har kendt Helle siden, han startede op som selvstændig for otte år siden,” fortæller Christina og suppleres af Jesper. ”Helle var på mange måder katalysator for, at jeg overhovedet turde tage springet dengang. Vi mødte hinanden på en coachuddannelse, og det var hende, der gav mig det sidste kærlige skub og troen på, at det med at være selvstændig, det var det rigtige for mig. Hun hjalp mig i gang med forretningsstrukturen og fik lagt de administrative grundsten i min virksomhed, men mindst lige så vigtigt, så var hun både med til at motivere og inspirere mig til at køre på som selvstændig og udvikle min forretning op gennem årene.”

Hvilke typer opgaver har Helle hjulpet jer med gennem tiden?

”Der skete en del ændringer, da Christina og jeg blev partnere, og den forretningsudvikling og omstrukturering var Helle en stor del af. Hun er jo fænomenal til at se mennesker, så hun var meget skarp på, hvordan Christina og jeg bedst komplimenterer hinanden og hvordan vi får vores personligheder og faglige kompetencer i spil,” fortæller Jesper. ”Ja, det er jo så meget Helles styrke som rådgiver,” supplerer Christina og fortsætter: ”Hun ser jo ikke bare tal og bundlinje i en forretning, men har hele tiden menneskene i virksomheden med i sin betragtning og rådgivning. Så når vores virksomhed udvikler sig, og det gør den jo hele tiden, og vi vokser med, så bruger vi Helle til at støtte os i den proces. Hun er en tredjepart, vi trækker ind og sparrer med på forretningsudvikling.” 

Hvordan bruger I Helle som rådgiver i dag?

Da jeg kom ind i virksomheden og bl.a. fik ansvaret for den administrative del, så var det Helle, der oplærte mig i virksomhedens opbygning og drift. Jeg bruger hende stadig på økonomien, når der er noget, der udfordrer. Det kan være moms, der driller eller et budget, der kræver et par ekstra øjne, men vi bruger hende primært til at udvikle, både os selv og virksomheden. Og der er Helle jo helt unik! Hun kan både give sparring på det strategiske og det operationelle plan – og ikke nok med, at hun bevæger sig på de mange forskellige niveauer, hun bevæger sig også med en lethed, som er helt utrolig,” siger Christina og uddyber: ”Det betyder også, at vi bruger hende som sparringspartner på mange forskellige måder. Man kan sige at i dag er Helles sparring 20% økonomi og 80% alt det andet.”

”Vi står f.eks. inden så længe og skal ændre på vores virksomhedsstruktur, og her er det trygt at have Helle med på sidelinjen,” fortæller Jesper og fortsætter: ”Det gælder både det tekniske omkring selskabskonstruktioner, men også hvilken indflydelse det får på dagligdagen i vores virksomhed,” forklarer han og suppleres af Christina: ”Dengang vi blev ramt af nedlukningen, ligesom mange andre, så var det Helle, der fik ro på og fik os motiveret til at bruge tiden fornuftigt og udnytte situationen til vores fordel. Hun udfordrede os til at se nærmere på vores forretningskoncept og de potentialer, der var uforløste – og det var faktisk lige præcis det, der var med til at løfte vores virksomhed videre til næste niveau efter nedlukningen.” 

Hvornår eller hvilke typer af situationer får jer til at tage fat i Helle i dag?

”Det kan sådan set være alt fra noget mindre regnskabsteknisk og så til de der helt store beslutninger, som har enorme konsekvenser for fremtiden,” fortæller Jesper og uddyber: For noget tid siden gik vi i dialog med en anden virksomhed om noget samarbejde og muligheder for fusion, og her tog vi fat i Helle. Hun ser ikke bare på, hvad det vil få af betydning for økonomi, virksomhedsstruktur, branding osv. men hun går helt tæt på klingen og spørg også ind til, hvad det vil betyde for vores arbejdsglæde ved en fusion eller et opkøb – og det er jo rådgivning HELE vejen rundt.”

Hvad karakteriserer Helle og den måde, hun rådgiver på?

”Helle er hjerte og hjerne, så enkelt kan det faktisk siges,” udbryder Christina og fortsætter: ”Hun er så utrolig nærværende og altid til stede. Man kan bare mærke, at hun ser det menneske, hun sidder overfor.” Jesper supplerer: ”Hun giver os tryghed ift. vores forretning, og sådan har det været lige siden, jeg mødte Helle og startede ud som selvstændig. Hun gav mig netop den ro i maven og tillid, der skulle til for, at jeg turde vove pelsen. Og sådan er det stadig.” 

Vil du gerne blive endnu bedre til at bruge dig selv bedst muligt som ejerleder?

Gode ledere kan have meget forskellige evner og talenter – det er bevidstheden om talenterne og brugen af dem, som skaber gode ledere. Læs med her og få gode råd til, hvordan du kan blive den bedste udgave af dig selv som ejerleder.

Vokser din virksomhed og bevæger du dig fra dygtig erhvervsdrivende (hverdagsleder) til en professionel virksomhedsejer (retningsskaber)?

Hvis du vil løfte dig selv og din virksomhed videre, så er der tre konkrete områder, hvor du med stor succes kan sætte ind. Få dem her og bliv inspireret til din udvikling fra dygtig erhvervsdrivende til professionel virksomhedsejer.

Skal du udvikle din forretning og mangler en sparringspartner, som både kan hjælpe dig med strategi og som samtidig forstår din praktiske virkelighed?

Du velkommen til at kontakte mig for en gratis og uforpligtende samtale. Book samtalen her.

Når vi ansætter, er en af de vigtigste kompetencer hos kandidaten, hvordan deres personlighed, tilgang og holdninger er. For alt kan ikke kun ses på CV’et, og en fejlansættelse kan koste dig dyrt.

Bare lige for at understrege til at starte med, så er faglige kompetencer selvfølgelig enormt vigtige, når vi ansætter en ny medarbejder. Men der er også mange andre parametre, der tæller.

For nogle år siden ansatte jeg en kvinde, som jeg tidligere har arbejdet sammen med. Jeg stod i en position, hvor jeg skulle bruge en medarbejder på deltid. Jeg tager fat i kvinden for at høre, om hun kunne være interesseret i jobbet. Og det første hun siger til mig er:

”Uha Helle. Jeg tror, at du tror, jeg kan mere, end jeg egentlig kan”.

Det er jo en klassiker, at vi skal have vores faglighed højt, og desværre tror jeg, at det ofte er mange kvinder, der tvivler på, om de er gode nok. Men det er en helt anden historie.

Men hvor dygtig skal man egentlig være for at sige ja til et job?

For mig var det hendes personlighed, hendes holdning, hendes tilgang til tingene og hendes loyalitet, der var vigtigste. Jeg vidste allerede, at hun havde kompetencerne. Men det er ikke kun dem, man ansætter – du ansætter et helt menneske.

Læs også: Kan succes være andet end bundlinje?

Til gengæld kunne jeg give hende nogle arbejdsbetingelser, der matchede det, hun ønskede i forhold til at være nybagt mor. Så for os begge var det en god aftale, og begge parter holdt det, de lovede hinanden; fleksibilitet, respekt, læring, tydelig kommunikation og loyalitet. Kort sagt: Vi kunne regne med hinanden, og at vi løste opgaverne og udfordringerne i fællesskab.

22 procent forlader deres job inden ét år efter ansættelsen

Selvfølgelig bliver du også ansat på dine kompetencer, men jeg tror, det er enormt vigtigt, at virksomhedsejere og -ledere husker, at det også er medarbejderens personlighed, holdning og tilgang, der er en af de væsentlige grunde til at ansatte vedkommende.

Selvfølgelig kan vi ansætte på kompetencer og en forventning af personlighed, men det betyder ikke, at det er den personlighed, jeg får ind ad døren, når der er gået en rum tid.

Læs også: Gør du det, du siger?

Vidste du f.eks., at 4% ikke kommer tilbage efter første dag, og hele 22% har forladt deres job inden for det første år. For mange handler det om, at lederen ikke har holdt, hvad han eller hun lovede til samtalen.

Hvis medarbejderen heller ikke holder, hvad han eller hun lover i forhold til personlighed, holdning, tilgang og loyalitet til virksomheden, jamen så er der også tale om en fejlansættelse.

Den gælder begge veje.

Vil du vide mere om økonomien i ansættelse og onboarding, så taler jeg meget mere om det på mit onlinekursus hos GoLearn.

Det spørgsmål har jeg jævnligt gennem årene fået af mine klienter. Og årsagerne til deres spørgsmål er mange. Lad mig fortælle dig om en af mine klienters dilemmaer…

Min klient ejer en virksomhed, der gennem flere år har oplevet massiv økonomisk vækst og stor anerkendelse fra omgivelserne. Årsagen til at min klient i sin tid startede som iværksætter var, at han oplevede at kunne se nogle tendenser i et eksisterende marked, som hans arbejdsgiver ikke ønskede at sætte i gang.

Og når man er som min klient, ja så er der ikke langt fra tanke til handling.

Læs også: Hvis du gerne vil have et andet liv, er du så parat til at tage skridtet?

Ved siden af sit job startede han og en partner virksomheden op. Det var hårdt arbejde, og det var ét skridt ad gangen igennem de første 5 år. En medarbejder blev ansat ad gangen, åbning af en ny filial ad gangen, en administrativ medarbejder ad gangen osv. Helt klassisk vækstfacon. Til sidst bestod virksomheden af cirka 30 medarbejdere.

Nu her 12 år efter min klient startede sin virksomhed, er situationen den, at hans partner er trådt ud af virksomheden for nogle år siden, og han sidder alene tilbage med ansvaret for salg, økonomi, udvikling og medarbejdernes trivsel. Nå ja, hans egen trivsel må endnu en gang vente, til der lige bliver tid i kalenderen (og det bliver der sjældent).

Pas på med at tage alle kasketterne på

Hvad er det, der gør, at han endte der? Ja, årsagerne er mange.

Lad mig nævne nogle stykker:

  • Han har glemt, hvorfor han gerne ville være selvstændig, og hvad det var for et bidrag, han gerne ville yde til sin branche ved at blive selvstændig.
  • Han har ikke været tydelig i at forventningsafstemme med sine medarbejdere og er typen, der kommer til at tage over, hvis ikke medarbejderne lige tager ansvar (altså på hans måde). Dette gør, at han ender med arbejde både dag og nat.
  • Han er effektiv ud over alle grænser og kan løse alle ting hurtigere end andre, og det gør han så.
  • Han kender alle rutinerne i virksomheden, fordi han selv har udført alle rollerne på et eller andet tidspunkt i virksomhedens levetid. Og han har en klar holdning til, hvordan de bør udføres.
  • Glemmer sine egne behov og at være den leder, han i sin tid ønskede at være.
  • Omverdenens forventninger om fortsat økonomisk succes.

Kan I forstille jer, hvordan det er at arbejde for ham?

Et 360-graders eftersyn

Vores samtale starter en søndag eftermiddag (det er der, han har tid) med ordene: ”Jeg vil sælge min virksomhed”. Mit første (provokerende) svar var: ”Jamen det var da en god idé, det er vel blot et spørgsmål om økonomi.

Efter en masse forklaringer fra hans side, begynder jeg at spørge ind til, hvad det handler om denne gang. Når jeg yder økonomisk rådgivning, er det ikke kun tallene, der er i centrum men også alt muligt andet.

Vi har en lang snak om hans privatliv, hvor arbejdet fylder for meget, og der ikke er tid til at nyde livet. Vi taler også om, hvilke arbejdsopgaver der kan uddelegeres, og hvorfor han ikke mener, de kan uddelegeres til nogle af de nuværende medarbejdere. Vi taler om, hvad han mener, der skal til, hvis han alligevel vil beholde virksomheden. Kort sagt så tager vi en lang snak rundt om ham, om udfordringerne, om økonomien men også om mulige løsninger.

Læs også: Kommer dine talenter i spil, når du går på ferie?

Hvis han skal sælge sin virksomhed, vil han så stadig selv have en andel og være aktiv i virksomheden? Og hvis han skal være aktiv, hvilken rolle vil han så udfylde og blive gladest for?

Og hvis han trækker sig fuldt ud, hvad vil han så lave?

Ja, svaret fra et meget træt menneske er at ”holde fri i et år”.

Når vi så tager en snak om det, kommer han frem til, at han nok derefter bare ville starte forfra igen i mindre målestok og med en tro på, at han kan styre succesens fart denne gang.

Brug dine naturlige talenter og uddeleger resten

Min klient ved godt, at det er et bevidst arbejde, der skal til på daglig basis, hvis det virkelig skal ændre noget, og jeg anerkender, at det er svært i en travl hverdag. Det er nu en gang de små kontinuerlige skridt, der ender med at gøre den store forskel.

Da vi har arbejdet sammen i mange år, og vi fra hans talenttest vidste, at det med at have ledelsesansvar dræner ham meget, besluttede han efter vores samtale at kigge på et muligt salg til en partner, som bl.a. kunne overtage ledelsesansvaret.

Når jeg taler med mine klienter om deres ultimative løsninger, som er ”lige her-og-nu ønsker”, gør jeg meget ud at komme hele vejen rundt om mennesket og om virksomheden. Jeg prøver at sætte lys på, om de er motiverede for at komme væk fra noget eller for at komme hen imod noget. Der er nemlig stor forskel i, hvilke løsninger der er mulige at se, alt efter, hvor du kommer fra. Overforbruger du dig selv som leder eller medarbejder, kan det være en økonomisk og menneskelig dyr fornøjelse.

Ved du, hvor du træffer beslutninger fra? Vil du væk fra noget, eller vil du hen imod noget? Og skal jeg hjælpe dig?

Jeg har de sidste måneder arbejdet på min e-bog, der er til dig, der tænker, at du kan få endnu mere ud af din virksomhed og dit eget potentiale. Du kan hente den her.