juni 8, 2023

Ramt af quiet quitting?

Når jeg ser tilbage på mit arbejdsliv, så er der ingen tvivl om, at jeg var en ’quiet quitter’, før fænomenet fik sit navn. I dag ved jeg, hvordan det kunne være undgået.

Jeg har været ramt af quiet quitting flere gange. Det sted i mit arbejdsliv, hvor engagementet bare faldt og faldt. I sidste ende blev den tavse opsigelse til en egentlig opsigelse. Forud lå flere måneder og nogle gange år, hvor jeg mistrivedes og, hvor mine arbejdsgivere på ingen måde fik glæde og gavn af mit fulde potentiale. Hvordan kunne det gå så galt, og hvad kunne mine arbejdsgivere have gjort anderledes?

Når quiet quitting bliver til en overlevelsesstrategi

I dag kan jeg tydeligt se, hvad der var på spil. Quiet quitting var for mig et led i en overlevelsesstrategi, som trådte i kraft, når mine talenter var udspillet i min stilling og de arbejdsopgaver, jeg sad med. Havde min arbejdsgiver været opmærksom på netop det, så havde det måske udviklet sig anderledes.

”Jeg var en ’quiet quitter’, før fænomenet fik sit navn. I dag ved jeg, hvordan det kunne være undgået”

Stress kan også komme af stilstand

Når flere og flere går ned med stress, er det et symptom på, at noget ikke hænger sammen. Årsager til stress kan være mange og er individuel, men en af dem er den samme, som fører til quiet quitting. Hvis vi mennesker ikke får lov til at arbejde med de opgaver, som ligger inden for vores genizone, men i stedet sættes til opgaver, der hører under vores non-talenter, og ikke får lov til at udforske vores skjulte talenter, så fører det på den lange bane til mistrivsel. Det kan enten komme til udtryk som stresssymptomer eller kedsomhed og et heraf dalende engagement.

Er du i tvivl om, hvad skjulte talenter og non-talenter dækker over? Her finder du en uddybende beskrivelse af begreberne.

Der findes en anden og mere bæredygtig vej for dig og for dine medarbejdere

Når du skal støtte dine medarbejdere i deres udvikling, gælder det om at få øje på talenterne. Hvis du kan finde det uforløste potentiale i din medarbejders talentmasse og sætte det i spil, vil det føre til både faglig og personlig udvikling, og det skaber motivation, arbejdsglæde, engagement, bedre trivsel og mindre stress. Du kan finde din medarbejders talenter med Talenttesten TT38.

”Giv dine medarbejdere et alternativ til quiet quitting med en talenttest”

Du kan bruge Talenttesten til at afdække talenter hos dine medarbejdere, som du ikke tidligere har været opmærksom på. Det kan være med til at sænke risikoen for, at du placerer en medarbejder med nogle nye arbejdsopgaver eller ansvarsområder, som ligger uden for deres talenter og, som på sigt vil skabe mistrivsel, dalende engagement, ineffektivitet – og quiet quitting.

Husk at det, dine medarbejdere er dygtige til at ”gøre”, er ikke nødvendigvis det samme, som driver dem. Det ved jeg alt om efter mere end 35 år, hvor jeg har arbejdet med noget, jeg var god til at udføre, men som ikke var en del af mine toptalenter. Jeg gik ned, som i helt ned af det for 17 år siden.

Styrk forskellighederne i din virksomhed

Filosofier som ‘one size fits all’ holder ikke længere. Du ved godt, at dine medarbejdere er forskellige. Men måske ved du ikke, HVORDAN de er forskellige – og vigtigst af alt, hvordan du som leder bedst udnytter styrken i forskellighederne til at skabe arbejdsglæde og vækst i din virksomhed.  At spille hinanden stærke og gode handler om at hylde hinandens forskelligheder. Spiller I hinanden gode?

Jeg er certificeret i TalentTest og bruger det i mit arbejde som virksomhedskonsulent, så hvis du gerne vil have rådgivning om medarbejderudvikling, så kontakt mig for en uforpligtende snak.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>