november 4, 2022

Talenttesten TT38

Talenttesten TT38 er et effektivt ledelses- og udviklingsværktøj, som kan styrke både din virksomhed, dine medarbejdere og dine egne kompetencer som leder. Jeg bruger den selv som rådgiver. Her giver jeg dig et indblik i de mange måder, du som ejerleder kan bruge talenttesten til at udnytte potentialer i din egen virksomhed bedst muligt.

Talenttesten TT38 er en af markedets mest omfattende persontype-tests og bruges til personlig udvikling. Men som virksomhedsejer kan du også bruge den til at udvikle din forretning og dit team, så du får en bæredygtig virksomhed i balance. Som værktøj er den både effektiv, dybdegående og nem at omsætte til en konkret dagligdag. Det kan være i forbindelse med alt fra rekruttering til samarbejde, omstrukturering, reboarding mv.

Talenttesten rykker både mennesker, fællesskaber og virksomheder

Her kommer jeg med nogle eksempler på, hvordan du kan bruge talenttesten til at udvikle og styrke din virksomhed, dine medarbejdere og dig selv som ejerleder.

Brug talenttesten til at styrke mennesker fagligt, personligt og i arbejdsfællesskaber

Individ – find det særlige kryds

Når vi udvikler os personligt og fagligt, vokser vi også som menneske. Når vi mistrives i jobbet, lider vi også, når vi har fri. Jeg har selv oplevet, hvordan det hele pludselig gav mere mening, da jeg med talenttesten fik øjnene op for mine toptalenter, non-talenter og ikke mindst min genizone ­– mit særlige kryds. Nu kunne jeg tydeligt se et mønster i mine karrierevalg og min trivsel. Og fordi det blev synligt, blev det også en styrke. Talenttesten er et personligt udviklingsværktøj, der viser talenter inklusiv non-talenter, og når vi kender vores non-talenter, bliver de en del af vores styrke.

Jeg deler gerne min egen historie om, hvordan talenttesten blev en øjenåbner for mig og på hvilken måde, den har været afgørende for der, hvor jeg er i dag. Læs min fortælling her.

Team – spil hinanden bedre

Du skal tænke på dine medarbejdere som et fodboldhold. I er et team, der skal spille hinanden bedre, og du som virksomhedsleder er holdets træner. Når du kender dine medarbejderes toptalenter, skjulte talenter, non-talenter og deres genizone, kan du langt nemmere coache dem som team og hjælpe dem med at spille hinanden bedre. Derudover får I et fælles sprog til både personlig og faglig udvikling, samarbejde, opgavefordeling, konfliktløsning m.m.

Spiller I på samme hold? Kender dine medarbejdere deres rolle på banen? Ved alle, hvad der skal til for at vinde kampen?

Med denne fodboldmetafor bliver det meget tydeligt, hvad jeg mener, når jeg taler om virksomheden som et forpligtende fællesskab. Se dit medarbejderteam som et fodboldhold og få mere ud af både den enkelte og det forpligtende fællesskab.

Ejerlederskab drømmejobbet til dig selv

Når du som ejerleder bygger din forretning op, kan du nemt få skabt en rolle til dig selv i din virksomhed, hvor du sidder med opgaver, der ikke falder dig nemme. Det kan være, at du bedst trives med kreativitet og udvikling, men pludselig sidder du med drift og administration. Det vil ofte føre til en grundlæggende følelse af mismod eller tomhed – også selvom din virksomhed lige nu og her klarer sig godt.

Hvad var det, der tændte dig, da du startede virksomhed? Og hvad er det for nogle opgaver, du sidder med i dag? Er der sammenhæng? Når du kender dine toptalenter og skjulte talenter samt ved, hvor dine non-talenter ligger, kan du nemmere ændre på din rolle i virksomheden. Juster, så den passer til den, du er, i stedet for at du skal tilpasse dig rollen. Det vil på den lange bane skabe en mere bæredygtig virksomhed, hvor du ikke risikerer at brænde ud som ejerleder.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan du som ejerleder kan bruge talenttesten til at udvikle dig som leder og skabe den perfekte stilling til dig selv? Så er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak.

Brug talenttesten til at udvikle din virksomhed og styrke organisationen

Rekruttering – ansæt den rette medarbejder 

Mange virksomhedsledere er slet ikke klar over, at de ofte ansætter medarbejdere, der ligner dem selv, eller som minder om de medarbejdere, der allerede er i virksomheden. Det kan både være ift. alder og køn, men også ift. personlighedstype og talentprofil.

På et fodboldhold er der brug for både angrebs- og forsvarsspillere samt en målvogter. Sådan er det også med din virksomhed. Her er der også brug for forskellige kompetencer, talenter og personlighedsprofiler. Talenttesten kan hjælpe dig med at få ansat den rette medarbejder ­– både til en konkret stilling og de arbejdsopgaver, den indeholder, men også som medspiller på det eksisterende team.

Det er dyrt at ansætte og oplære, det ved enhver virksomhedsejer. Brug talenttesten til at ansætte den rette medarbejder og til at bevare trivslen hos dem, der allerede er en del af teamet. Få inspiration til hvordan du holder fast i dine medarbejdere med reboarding her.

Omstrukturering – når der skal skæres ned, skaleres op eller rykkes rundt

Der kan være mange grunde til, at du som virksomhedsejer skal omstrukturere i din virksomhed. Nye typer opgaver, nedskæringer eller vækst kan betyde, at der skal flyttes rundt ­på medarbejderne i virksomheden. Der skal afskediges eller ansættes. Det kan være en kæmpe gevinst for både virksomhed og medarbejdere, at posen bliver rystet lidt, men det er vigtigt, at forandringer skabes på et oplyst grundlag. Talenttesten kan bruges til at afdække talenter hos dine medarbejdere, som du ikke tidligere har været opmærksom på. Den kan også nedsætte risikoen for, at du får placeret en medarbejder med nogle nye arbejdsopgaver eller ansvarsområder, som ligger uden for deres talenter. Og det kan på sigt skabe mistrivsel og ineffektivitet.

De fleste mennesker bliver motiveret, når de får lov til at beskæftige sig med noget, de er naturligt gode til. Derfor er det vigtigt, at du som leder har øje for det – både ift. den daglige trivsel men også, når du ansætter og omstrukturerer.

Når du bruger talenttesten som værktøj til forandringer i organisationen, vil medarbejderne også opleve, at de bliver taget med i processen, og de vil føle et medejerskab for forandringerne. I vil være på samme hold og have en fælles målsætning om at lykkes med forandringerne.

Brug talenttesten til at finde frem til, hvad der motiverer dine medarbejdere, så du kan få skabt den rigtige stilling til dem i din virksomhed. Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om, hvordan talenttesten kan komme i spil i din virksomhed.

De forskellige typer af talenter

Når vi kender vores talenter og ved, hvilken type de hører ind under, kan vi sætte dem og os selv optimalt i spil ved at kombinere dem med vores styrker.

  • Toptalenter – De føles naturlige og legende lette at sætte i spil, og vi glemmer ofte tid og sted.
  • Non-talenter – De kræver ekstreme ressourcer at sætte i spil, og det ender ofte alligevel med, at det aldrig bliver rigtig godt.
  • Skjulte talenter – Vi er måske ikke selv bevidste om dem, men imellem vores toptalenter og non-talenter er der en masse dejlige talenter kaldet ‘skjulte talenter’. Og dem kan vi have stor glæde af at styrke og udvikle.

Hvad er styrker, og hvordan udvikles de?

  • Vores naturlige styrker skabes ved kombinationen af talenter, færdigheder, erfaring, kompetencer og viden – jeg kalder det genizonen.
  • Vores styrker kan udvikles gennem livet. Jo mere vi bruger vores styrker, jo bedre trivsel vil vi føle.
  • Udvikling og opbygning af vores styrker består først og fremmest i at finde frem til vores naturlige og stærke talenter – vores toptalenter og skjulte talenter.

Læs mere om talenttesten TT38 her.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>