maj 9, 2023

Camilla Høgsbro

Camilla Høgsbro er administrerende direktør i et konsulenthus inden for økonomi, regnskab og løn. Camilla har i dag fem mellemledere og 25 ansatte under sig. Hendes ADHD-diagnose har altid været en del af, hvem hun er som menneske, og hun gør ikke noget for at skjule den. Heller ikke som leder.

Camilla har aldrig set sig selv, som en ’ledertype’, så hun var lidt overrasket, da hun pludselig stod i spidsen for en medarbejderstab på 25. Da jeg lærte Camilla at kende, blev jeg fascineret af hendes ærlighed omkring, hvem hun er som menneske – også når det gør sårbarheder synlige. Det er en stærk tilgang til ledelse og lige præcis det stof, som jeg synes, en god leder er gjort af.

Hvilken slags leder er du?

Da Camilla fik øjnene op for, at der er mange forskellige måder at være en god leder på, fandt hun også ro i sin egen tilgang. Jeg tror, at mange andre virksomhedsledere vil kunne blive inspireret af hendes historie. Her fortæller Camilla om, hvordan hun har fundet sig tilpas i en lederrolle, der ser stort på kassetænkning og tager udgangspunkt i, hvem hun er.

Hvordan lærte du Helle at kende som rådgiver?

”Jeg kom i kontakt med Helle ved et tilfælde, og vi ‘klikkede’ med det samme. Jeg havde haft en kandidat til samtale, snakken faldt på referencer og han henviste til sin tidligere chef. Det viste sig at være Helle, og allerede kort inde i samtalen var det helt tydeligt, at vi taler ind i de samme værdier og ser meget ens på mange ting omkring det at drive virksomhed. Vi kan begge lide at tænke ud af boksen, er meget optagede af medarbejderpotentialer og det med at have øje for den uslebne diamant. Vi blev enige om at mødes over en kop kaffe, og lige siden har hun været en uvurderlig sparringspartner. Helle har så meget at byde på – både ledelsessparring og livssparring. Hun er en af mine fortrolige og min mentor omkring det at være leder, og hun har hjulpet mig med at blive skarp på at lede ud fra, den jeg er.”

Hvilken forskel har Helle gjort for dig som leder?

”Jeg har aldrig tænkt på mig selv som en ledertype, og pludselig stod jeg med ansvaret for 25 medarbejdere i en typisk mandebranche. Som kvindelig leder i den branche, og med min ADHD oven i, var det tydeligt for mig, at jeg stod uden for majoriteten. Dengang havde jeg en opfattelse af, at en leder det er sådan en lidt distanceret type, der holder det personlige for sig selv, og i hvert fald ikke stiller sin egen sårbarhed til skue. Men det fungerede bare ikke for mig. Hvis det skulle virke, så blev jeg nødt til at finde min egen måde at være leder på, og her kommer Helle ind i billedet. Hun har en meget bred forståelse af, hvad godt lederskab er og hun har et skarpt blik for, hvad det er, jeg kan som leder. Hun fik mig til at se mine styrker, som leder og lærte mig at sortere i mine opgaver.

Min ADHD sætter selvfølgelig sit præg på, hvordan jeg leder min virksomhed, og det har jo vist sig slet ikke at være nogen dårlig ting. Jeg har altid været meget konkret tænkende, og det hænger nok til dels sammen med ADHD-diagnosen. Men i hvert fald har det betydet, at arbejdsgange og processer er gennemdokumenterede og strukturerede her hos os. Eksempelvis måden vi onboarder nye medarbejdere på, det er der en helt fast procedure for. Og de fleste er faktisk rigtig glade for det, fordi det er tydeligt, hvad der skal ske, og der er ikke alt muligt, som falder mellem to stole.”

Hvad karakteriserer Helle og den måde hun rådgiver på?

”Helles rådgivning er konkret, direkte og ind til benet – og givet med masser af omsorg. Fordi hun har et så skarpt blik for det atypiske lederskab og det uforløste potentiale, så har hun styrket mig i processen med at finde frem til en ledelsesform, som passer til, hvem jeg er, og givet mig mulighed for at se den leder jeg er, og som er identisk med mit indre.”

Hvilke typer opgaver hjælper Helle dig med?

”Helt lavpraktisk så har Helle hjulpet mig med at sortere i mine opgaver. Hun har været med til at italesætte det, som jeg er god til og det, som dræner mig. Som leder kan jeg selv bestemme mine opgaver, så hvorfor sætte mig selv til at løse lige præcis de opgaver, jeg har sværest ved. At høre en anden sige det til mig, det var en enorm befrielse. Hun har lært mig, at jeg ikke skal skamme mig over, at jeg ikke er god til alting og fået mig til at indse, at jeg ikke behøver at leve op til en bestemt ledertype for at være en god leder.

Hun er med på mange af vores personalemøder. Her faciliterer hun de samtaler, der kan være svære. Hvordan agerer vi sammen og hvad betyder det, at vi har et forskelligt sprog. Det kan også være de lidt mere sårbare emner som f.eks. sygdom.”

Hvornår eller hvilke typer af situationer får dig til at tage fat i Helle i dag?

”Jeg ringer ikke efter Helle, hun ringer til mig og bestiller et møde, når hun ikke har hørt fra mig i noget tid. Hun ved nemlig, at når der bliver stille på linjen, så er jeg stresset. Helle er skarp til at nå ind til kernen af det, jeg står med og hun får sat struktur på, fordi hun er så direkte og konkret. Jeg har svært ved det diffuse, og har brug for at få sat tingene i kasser og præciseret. Det skal være tydeligt og ind til benet, hvis det bliver for abstrakt, så mister jeg grebet. Helle omsætter diffuse udfordringer til noget konkret og håndgribeligt, som jeg kan forholde mig til.”

 

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>