marts 27, 2019

Vi kender dem alle sammen – de mennesker, der bare altid skal have ret. Som rådgiver og coach oplever jeg af og til klienter, der mener, at de selv ved bedst. Men hvem bestemmer egentlig, hvad der er rigtigt eller forkert? 

Rigtigt eller forkert – hvem bestemmer egentlig det? Jeg har altid haft det lidt stramt med, at noget kan være rigtigt eller forkert. Altså bortset fra lovgivning og matematik – lige der skal der gerne være et rigtigt facit.  

Men udover de to områder kan det rigtige så være forkert, og kan det forkerte være rigtigt? Ja, det kan det godt – alt efter hvilke briller vi kigger igennem. Og det er vigtigt at huske både i privatlivet og i arbejdslivet. 

For mig handler det ikke så meget om, hvorvidt vi opfatter tingene forskelligt, for det gør vi. Det handler heller ikke om, at vi dømmer hinanden, for det gør vi. Men det handler mere om, at vi dømmer hinanden hårdt – ofte for hårdt. 

Lyt nysgerrigt til dem, der mener noget andet end dig

Når vi dømmer rigtigt og forkert, kan det handle om mange ting. Det kan handle om, at vi er stædige eller er tilbøjelige til at være bedrevidende. Vi kan være perfektionistiske og derfor have det svært med ”fejl” – en “fejl” er jo ofte bare en erfaring, vi kan have glæde af i fremtiden. Vores personlighedstyper har også stor betydning for, hvordan vi opfatter verden. Det samme har også den måde, vi er blevet præget på gennem opvækst, skoler, arbejdskulturer, religion, venner, partnere osv.  

Det er de færreste, der har en intention om at blive opfattet som ”for meget”, når de starter en samtale med en anden. Men vi kan i vores iver komme til at være netop dét, overfor den person vi vil ”overbevise” om vores eget ”rigtigt eller forkert”.  

I de situationer, hvor vi evner at være nysgerrige og lytte – altså virkelig lytte – til dem, der mener noget andet end os, så bliver vi mere rummelige og accepterende overfor hinanden. Jeg vil gerne lige understrege, at det at lytte nysgerrigt er ikke det samme som, at man nødvendigvis skal komme til enighed. At komme til enighed om, at man er uenige, det er også godt. 

Kig på dig selv først

Når jeg rådgiver klienter, der kan have en trang til at tale i “rigtigt og forkert” sprog – både i forhold til sig selv, omgivelserne og/eller beslutninger i forhold til økonomi, så udfordrer jeg dem med perspektiver fra den modsatte side. Ikke fordi jeg nødvendigvis er enig eller uenig, men blot for at sætte lys på, at andre kunne have en anden opfattelse af den pågældende situation, end klienten selv har. 

Jeg mener, at en stor del af ens egen udvikling handler om at have modet til at kigge på sig selv først. Og husk på, at den, der har sværest ved at se dig fuldt ud, er… JA, lige præcis dig selv. Du er både rigtig og forkert. Det er jeg også. Men at vide, at det er sådan, det forholder sig, gør det meget nemmere at rumme, at vi kan have forskellige holdninger. 

Ønsker du mere inspiration til, hvordan din virksomheds økonomi kan vækste og være innovativ – både menneskeligt og økonomisk? Så er du altid velkommen til at melde dig til mit nyhedsbrev eller kontakte mig. 

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>