• SÅDAN ARBEJDER JEG

Økonomi er også et spørgsmål om dine medarbejderes talenter og dine værdier

Helle Svensson, økonomisk rådgiver, erhvervscoach, talentekspert og foredragsholder

Jeg bevæger mig hele vejen rundt om virksomheden

Økonomistyring, koks i regnskaberne, nye systemer, salg af virksomhed, fusion eller stress i organisationen. Jeg har erfaring med det meste. Når I samarbejder med mig, vil jeg bevæge mig hele vejen rundt om virksomheden, for det er i nuancerne og samspillet mellem elementerne, de store potentialer ligger for jer. Det er oftest i dette krydsfelt, at problemerne opstår, og en mulig løsning ligger.

Økonomisk vækst er nært forbundet med medarbejdertrivsel og udvikling. Men hvis vi ikke ved, hvad virksomhedens fundament og værdisæt er, og hvordan I gør i hverdagen, så mangles der gennemsigtighed og retning. Og det gør virksomheden sårbar – både menneskeligt og økonomisk.

Virksomheder er så meget mere end bare tal

Når jeg arbejder med økonomi i virksomheder, tager jeg altid udgangspunkt i, hvor virksomheden er nu, og hvor vil den gerne hen.

Økonomi er naturligvis kernen i virksomheden, for uden god økonomi er der ingen virksomhed og dermed heller ingen arbejdspladser. Men virksomhederne er så meget andet end tal, og der er så mange andre parametre, virksomhederne kan måle på, så de kan skabe en forretning, der er bæredygtig.

At skabe gode og enkle økonomiske styringsredskaber med et enkelt og letforståeligt overblik til glæde for både drifts- og økonomifolk er vejen frem til et fælles sprog. En god ledelsesrapportering bør indeholde andet end blot tal. Der er altid andre nøgletal, som ledelsen kan have stor glæde af at have som pejlemærker for virksomhedens tilstand. Ledelsesrapportering bør skræddersyes til hver enkelt virksomhed, så det bliver et værktøj, der bruges aktivt i hverdagen og ikke blot en status.

Mange virksomhedsejere og -ledere kan have svært ved at forstå ”økonomisprog”, og derfor er det for mig vigtigt at bygge en bro mellem ”økonomisprog” og ”hverdagens sprog”. Det handler om at finde et fælles sprog, så økonomerne forstår, hvad der foregår i driften, og driften forstår, hvordan det, de gør i hverdagen, ser ud i økonomien.

Hver enkelt skal passe på sig selv – men også på hinanden

Organisationens velbefindende har stor indflydelse på virksomhedens tilstand.

Den enkelte medarbejders bevidsthed om sig selv og sin egen adfærd har stor indflydelse på samarbejdet. Når medarbejdere trives og forstår sig selv og hinanden, er der grobund for et godt og solidt samarbejde. Det handler om at få det bedste frem i hinanden og vide, hvordan vi bruger hinanden optimalt.

Medarbejdere, der har deres talenter i spil, de trives, er mere motiveret, mere produktive og effektive. Og når medarbejdere trives, er de mindre stressede, og det har en gavnlig effekt både i deres professionelle liv og i deres private liv. Når organisationen trives, er det sund fornuft både menneskeligt og økonomisk.

Det handler om at have gode praktiske værktøjer i en travl hverdag, der gør, at hver enkelt passer på sig selv, men at I også passer på hinanden.

Virksomhedens fundament skal ikke kun være sætninger på hjemmesiden

At have en mission og en vision er en rigtig god idé. Men at vide, hvilke værdier I bygger jeres fundament, og hvilken adfærd, der understøtter jeres virksomheds DNA, det er guld værd.

Bevidstheden om, hvad I står for, og hvilken adfærd I har i organisationen – både i forhold til hinanden og til omgivelserne – gør det meget mere gennemsigtigt for alle parter. Og alle ved, hvilken rolle de har, og hvordan de understøtter virksomhedens fundament i hverdagen. På den måde bliver det ikke kun sætninger på hjemmesiden, men en måde I er på i jeres virksomhed.

Fundamentet handler også om, hvilken ledelsesstil I bygger jeres virksomhed på. Det gode lederskab skaber gode medarbejdere.

Fundamentet i virksomheden er også det, der kan tiltrække de rette medarbejdere og kunder. Men det gør også, at hvis I siger/skriver ét, og det viser sig, at I gør noget andet i hverdagen, jamen så er der ikke overensstemmelse, og det kan betyde, at medarbejderne stopper. Og det er både menneskeligt og økonomisk dyrt i længden.

I behøver ikke at gøre som alle de andre i branchen

Udvikling eller afvikling er ofte en talemåde, der bruges. Men verden er jo ikke blot enten eller, men et både og. Udvikling kan jo godt være at afvikle noget, som ikke fungerer mere.

Udvikling er kreativitet. Og kreativitet opstår i et miljø, hvor medarbejderne bidrager til udviklingen, og ledelsen lytter. Medarbejdere stimuleres til at komme med forslag, der både rummer små og store forbedringer i forhold til produkter og ydelser, der skal sælges, men også internt i organisationen. De medarbejdere, der sidder tæt på i hverdagen, er ofte gode til at se, hvad der kunne virke mere optimalt.

Ledelse og medarbejdere kan skabe en unik arbejdsplads, hvor alle forslag er velkomne, og I sammen kan skabe jeres helt særlige vej og arbejdsmiljø – og ikke blot ende med at gøre som alle de andre i jeres branche.