• Referencer

Det siger mine kunder

“Da jeg overtog stillingen som økonomichef, var alt kaos. Der var ingen procedurer og ingen struktur på økonomifunktionen i virksomheden. Jeg brugte Helle som økonomimentor og professionel sparringspartner. Det gav mig præcis det overblik, jeg manglede. I dag er der skabt en hel grundlæggende systematik omkring procedurer og arbejdsgange, hvilket betyder, at jeg kan have fokus rettet mod de rigtige steder. Også på mine medarbejdere.

Helle har en helt særlig evne til at gøre selv de mest komplekse og kaotiske ting meget enkle og ligetil. Hun stiller de vigtige spørgsmål, jeg ikke altid selv tænker over, og finder meget hurtigt ind til essensen af problemerne. Derefter finder vi i fællesskab helt konkrete løsninger, der simpelthen virker. Helle er meget præcis og har en utrolig stor viden om økonomi. Hendes kompetencer indenfor økonomiområdet er en guldgrube for sådan en som mig, der står alene med økonomiansvaret i en virksomhed. Jeg er imponeret over, hvordan ting kan blive omsat til direkte handling efter en snak med hende.”

3 ting, der kendetegner Helle: Struktureret, sans for detaljer og pædagogisk.

Ulrika Øksenholt
Økonomichef i en større virksomhed

“Jeg stod i stampe og fik ikke gjort noget ved mine ønsker omkring min jobsituation, men det fik Helle ændret. Jeg var i tvivl om alt og følte ikke, jeg havde hverken troen eller modet til at gøre det, jeg gerne ville. Coachingen hos Helle gav mig total klarhed, og jeg fik lavet helt konkrete planer. Jeg vil gå så vidt at sige, at det er det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv. Det var Helles coaching, der gjorde, at jeg fandt tro og mod og ikke længere var i tvivl om, hvad jeg skulle.

Helle nåede hurtigt ind til kernen af problemet, for hun er meget konkret og præcis. Hendes evne til at lytte og pejle sig ind på mig var meget professionel. Til trods for mine komplekse tanker virkede hele coachingprocessen meget simpel og havde en kæmpe effekt. Når jeg fik svære indsigter, blev jeg samlet op og guidet meget fint igennem. Jeg har altid tænkt, at coaching var en sludder for en sladder – men det er det ikke hos Helle. Jeg har fået et nyt arbejdsliv og er blevet meget klogere på mig selv. Det tager jeg med mig for altid.”

3 ting, der kendetegner Helle: Løsningsorienteret, skærer lige ind til benet og meget omsorgsfuld

Jeanette Schrøder
Projektleder

“Som professionel bestyrelsesformand arbejder jeg med ejerledere i forskellige virksomheder. Her benytter jeg jævnligt Helle som coach, når jeg oplever, at folk agerer i fastlåste roller eller mønstre. Helle kan få mennesker til at rykke sig. Hun skaber forandring og muligheder hos de personer, hun coacher. Hun har en fantastisk evne til hurtigt at skabe en tillidsvækkende relation, der er afgørende for det videre samarbejde.

Helle har qua sin baggrund en forretningsmæssig forståelse, der gør det ideelt at bruge hende til udvikling af en ejerleder og dennes team. Hun har stor indsigt i at drive forretning, og den viden bruger hun meget unikt sammen med sine personlige kompetencer i sin coaching. Helle er professionel. Hun er meget omsorgsfuld, men også klar i mælet.”

3 ting, der kendetegner Helle: Troværdig, empatisk og yderst kompetent.

Karsten Køhlert
Prof. bestyrelsesmedlem, Køhlert Management

“Jeg havde ondt i maven, når jeg tog på arbejde. Jeg følte mig fastlåst og frustreret. Og jeg var ikke længere hverken konstruktiv eller handlingsorienteret – jeg var altid i opposition. En dag brændte jeg sammen og vidste, at jeg måtte have hjælp til at komme videre.

Det var Helles coaching, der gav mig ro igen. Jeg begyndte at tage mig selv alvorligt og handle på de ting, jeg godt vidste inderst inde. Coachingen var en form for hovedrengøring indeni. Alle mine tanker og følelser blev lagt på de rigtige hylder – et billede på, at jeg fik ryddet op i en masse svære ting – og det gav mig kæmpe selvsikkerhed og en masse ro.

Jeg havde aldrig troet, at en situation, som var ved at knække mig fuldstændigt, skulle ende med at gøre mig stærkere. Men det virkede helt naturligt igennem Helles coaching. Jeg har selv arbejdet med mentorordninger, så coaching er ikke ukendt for mig. Men Helles tilgang er unik, og det har været fedt at prøve. Hun er nærværende og rammer plet med sine spørgsmål. Det er ikke noget, alle kan.”

3 ting, der kendetegner Helle: Nærværende, menneskelig og professionel.

Louise
Udviklingskonsulent

“Jeg var i tvivl, om det, jeg gjorde arbejdsmæssigt, var godt nok. Helle coachede mig i grove træk på udviklingen af mig selv som person og som leder. I dag har jeg det helt anderledes. Jeg ved, at jeg er god nok, og at det, jeg gør, er godt. Derudover er jeg blevet bevidst om de mønstre, der tidligere gjorde, at jeg tænkte dårligt om mig selv.

Det mest overraskende ved coachingen var, at jeg inderst inde havde svarene selv. De skulle bare graves frem. Og her var Helles coaching afgørende. Jeg har ikke bare fået det bedre, jeg har også fået en følelse af, at det for alvor er blevet realistisk at nå mine mål. Det at blive coachet gav mig nogle værktøjer, jeg bruger, når jeg er i tvivl om andre ting i mit liv. Og det virker. Værktøjerne skaber afklaring.

Helle er et meget behageligt menneske. Det føles som at tale med en god ven, der stiller helt anderledes spørgsmål. Resultatet er positivt og tankevækkende.”

3 ting, der kendetegner Helle: engageret, troværdig og menneskelig

Martin Lindberg Rasmussen
Projektleder

“Jeg er administrerende direktør i en virksomhed og var ofte meget frustreret og opgivende i forhold til mine udfordringer omkring beslutninger. Jeg nåede dertil, hvor magtesløsheden tog over, og jeg opførte mig ikke særlig godt. Jeg skreg ad både ansatte og familie.

Helles coaching har hjulpet mig på ret køl. Jeg har fundet en masse løsninger og kan nu se mine udfordringer i et større perspektiv. Det har været en vild oplevelse at opleve resultater så hurtigt efter coachingen. Nogle beslutninger har skullet bundfælde sig over tid, og andre ting er kommet med det samme. Det har virkelig haft stor effekt at tale med Helle. Jeg er blevet en bedre chef og en glad person derhjemme. Det kan siges meget enkelt: Jeg har fået overskud, fordi jeg har fået hjælp til at træffe en masse beslutninger, som har vist sig at være gode beslutninger. Der var jeg ikke nået til uden coaching. Helle har flyttet min måde at tænke på, og det giver et varigt resultat.

Helle er meget fleksibel, og hun har stået til rådighed, når jeg har haft brug for det i både dag- og aftentimer. Det har været afgørende i min situation. Jeg er imponeret over, at beslutninger, der for mig føltes så uoverkommelige og uoverskuelige, blev så lette at tage hånd om efter Helles coaching.”

3 ting, der kendetegner Helle: Positiv, engageret og meget fleksibel

Anne-Dorthe Larsen
Adm. direktør i virksomhed

“Jeg har oplevet Helle som teamcoach i en større virksomhed. De forskellige teams manglede fælles mål og retning. Arbejdsklimaet var præget af kaos, hvor ingen vidste, hvem der skulle tage ansvar for hvad. Det gav en masse udfordringer i forhold til opgaveløsning og at nå i mål.

Helle blev sat på som teamcoach, og hun skabte øjeblikkeligt resultater. I dag arbejder de forskellige teams bedre, og de er gladere. De har fået skabt en ny kultur, hvor der bliver taget ansvar. Nu er kommunikation og hjælpsomhed nøgleord. Helle fik alle medarbejdere i tale – også dem, der normalt er helt tavse. Det var vigtigt.

Der sker noget positivt med medarbejdere, der bliver set og hørt og føler sig medansvarlige. Helle rummer og ser dem alle og er samtidig meget ærlig overfor den enkelte. Hun får folk til at se nye perspektiver på deres egne fastlåste forestillinger. Helles teamcoaching har givet de forskellige teams mange positive forandringer i hverdagen.”

3 ting, der kendetegner Helle: lyttende, ærlig og god til samarbejde

Claus Skovbo