Professionaliserer virksomheder til en økonomisk og bæredygtig strategi

Økonomi er kernen i enhver virksomhed. For uden god økonomi er der ingen virksomhed og dermed heller ingen arbejdspladser. Jeg går altid til kernen. Men der er flere parametre at kigge på, når vi ønsker en bæredygtig vækst og en professionalisering af virksomhedens drift.

Som rådgiver trækker jeg derfor på en tværfaglig og mangeårig indsigt i økonomi, HR, ledelses- og talentudvikling samt bestyrelsesarbejde.

Jeg har arbejdet med bogholderi og økonomistyring i mere end 35 år. Bl.a. som leder af en stor økonomiafdeling og som HR-partner i en større dansk konsulentvirksomhed. Som selvstændig med et team af ansatte har jeg stået for bogholderiet og økonomien i små og mellemstore virksomheder, samt gennemført Bestyrelsesuddannelsen på Niels Brock Executive.

I dag rådgiver jeg ejerledere, virksomheder, organisationer, økonomiafdelinger, bestyrelser og advisory boards mod bæredygtig vækst og professionalisering.

En virksomheds økonomi er ikke kun defineret af bundlinjen. Den er også defineret af de mennesker, der arbejder i virksomheden – vi skaber udvikling, når vi ser i begge retninger på samme tid

Professionel baggrund

  • Økonomisk rådgiver med mere end 35 års erfaring inden for økonomi og regnskab. De seneste 25 år som konsulent. Mit speciale er optimering, effektivisering og oprydning i økonomifunktioner (fra kaos til kontrol), samt sparring med økonomiansvarlige.
  • Sparringspartner for direktører og ejerledere i forhold til professionalisering af deres kompetencer og forståelse for de økonomiske mekanismer i virksomheden, samt sparring på lederskab og management i hverdagen.
  • Gennemført Bestyrelsesuddannelsen på Niels Brock Executive i 2021 med fokus på rådgivning og udvikling i et bæredygtigt perspektiv for SMV’ere.
  • HR-Business-Partner hos Azets People – konsulenthus inden for økonomi og løn.
  • Forretningsmæssig og menneskelig udvikling med speciale i talenter i organisationer. Dette baseret på en tilgang om styrkebaseret ledelse, hvor den enkelte får sine talenter i spil. Derved opnås større trivsel samt bedre performance og samarbejde. Certificeret bruger af TalentTest.
  • Certificeret Master-, Life- og Businesscoach fra Manning Inspire, hvor jeg har været coachtræner på tre af deres uddannelser. Uddannet Stresscoach fra Forebyg Stress.
  • Her udover har jeg stor erfaring med rådgivning og undervisning inden for økonomi og HR-udvikling.

Et kryds mellem økonomi og mennesker

Det er i krydsfeltet mellem økonomi og menneskelige ressourcer, at jeg arbejder ud fra perspektivet: ”Gør regnskabet op – hele regnskabet”.

Og hvad mener jeg med det?

Det er en måde at arbejde på, hvor man som leder kan forvente at få gennemsigtighed og overblik. Ikke bare omkring økonomiske nøgletal, men også nøgletal med vigtig viden om, hvordan virksomheden kan øge indtægter, udvikle nyt, forbedre eller effektivisere uden at ramme medarbejdernes trivsel. Her får man også et unikt overblik over, hvilke talenter og potentialer, der er i den eksisterende medarbejdergruppe.

Min erfaring er, at der ofte er en mangel på indsigt og forståelse mellem drift og økonomi. Ligesom rigtig mange både små og store virksomheder er så optagede af at producere og levere, at de glemmer at fokusere på de kompetencer og talenter, der allerede er tilstede. Det giver udfordringer i form af mistrivsel og manglende effektivisering – og det påvirker både økonomisk og menneskeligt.

Min historie

Jeg er uddannet inden for økonomi og regnskab og har arbejdet med det, siden jeg var 19 år. Det var det fornuftige valg tilbage i 80’erne, og det var sjovt at arbejde i økonomiafdelingen – virksomhedens maskinrum. Men jeg ville mere.

Jeg blev super dygtig til mit fag, og min karriere kørte på skinner. Men jeg syntes tit, at der manglede noget. At der var flere muligheder for at drive og udvikle forretning end bare det at kigge på tallene. Min oplevelse var ofte, at de ‘røde’ eller ‘sorte’ tal på bundlinjen sjældent gav det fulde billede af, hvordan det gik i virksomheden, jeg arbejdede med. Hvorfor så vi ikke på de menneskelige potentialer i virksomheden – eller nye produkters muligheder?

Konsulenten der blev kaldt ind, når de røde tal blinkede

Jeg har i mange år været selvstændig økonomikonsulent med speciale i økonomiområder, der var kørt af sporet. Altså konsulenten der blev kaldt ind, når de ‘røde’ tal på bundlinjen blinkede, eller medarbejdergruppen i økonomiafdelingen var endt i konflikt eller lavede for mange fejl. Kernen i det var altid mennesker i og bag virksomhederne.

I dag, hvor jeg selv er blevet talentekspert, kan jeg godt se, hvorfor jeg fandt min niche der, hvor økonomi og menneskelig udvikling skal spille sammen. De talenter, der er naturlige at have i spil for et økonomimenneske, er talenter som analyserendevurderenderesearchendedisciplineret og fokuserende.

Mine top-talenter er udviklendeindividorienteretoptimistiskindlevendeidérig og problemløser. Og i dag forstår jeg, at den særlige kombination er mit hjerteblod. Det at bruge min økonomiske indsigt og mine talenter til at støtte en udvikling, hvor både det økonomiske fundament er i orden og de arbejdsgange, der introduceres, passer til den enkeltes talentpakke, så hver person bliver i stand til at top-performe.

Rådgiver ledere og bestyrelsesarbejde – skaber fundamentet for overskud

Som rådgiver har jeg i stigende grad deltaget på bestyrelsesmøder og advisory boards. Her har vi mulighed for at arbejde med nogle langsigtede, bæredygtige strategier for virksomhedens drift. Med et overblik over både det økonomiske og talentmæssige råderum får vi skabt en kultur med færre konflikter, fejl og tunge driftsgange. Det er her fundamentet for overskud, udvikling og ikke mindst arbejdsglæde ligger.